Doelstelling​

Bij de Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek hebben we als doel om financiële steun te verlenen aan mensen in de gemeente Oude IJsselstreek die om door wat voor oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen en daardoor in de financiële problemen raken. We geven dus hulp aan mensen die tussen wal en schip dreigen te raken. Ook ondersteunen wij verenigingen, stichtingen of instellingen met eenzelfde doelstelling.

Concreet

Feiten en cijfers

40

Aanvragen per jaar

90

%

Gehonoreerd

250

euro

Gemiddelde bijdrage

5000

euro

Jaarlijkse giften

Wanneer?

We helpen mensen die geen beroep meer kunnen doen op een uitkering, aanvullende uitkering of enige andere wettelijke regeling. Als onkosten op een andere manier vergoed kunnen worden zal het Solidariteitsfonds hiernaar verwijzen. Dus bij mensen waarvoor de hulpverlening vanuit de gemeente of het Rijk onvoldoende is. Het blijkt dat een relatief klein bedrag voor deze mensen vaak het verschil betekent: enerzijds een uitzichtloze situatie of anderzijds nieuw perspectief en moed om door te gaan. Als u mensen uit uw omgeving kent die in financieel in moeilijke omstandigheden zijn, dan kunt u ze attenderen op het bestaan van de Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek.

Waar komt het geld vandaan?

De 18 geloofsgemeenschappen met hun 20.000 leden in de gemeente Oude IJsselstreek ondersteunen in het kader van hun Diaconieactiviteiten het Solidariteitsfonds met hun jaarlijkse bijdragen. Dit geeft aan dat er een groot draagvlak is van de plaatselijke kerken en moskeeën. Extra bijdragen worden ontvangen door donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, andere verkrijging van baten en opbrengsten van collectes. U kunt ons ook ondersteunen door uw donatie over te maken op: NL 27 RABO 0310 4088 81 ten name van de Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek.