Aanvraagformulier

Na ontvangst van de aanvraag en de behandeling hiervan door de indicatiecommissie, zal het bedrag in de regel binnen 4 weken op de aangegeven rekening worden overgemaakt. Aanvragen worden pas in behandeling genomen nadat de intermediair zelf alle mogelijkheden heeft benut die de Bijzondere Bijstand biedt. Een afwijzing door de gemeente Oude IJsselstreek moet gemotiveerd worden aangegeven.
Straat en huisnummer
Postcode en Woonplaats