ANBI

De Belastingdienst erkent het Solidariteitsfonds als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI giften zijn dan onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. (niet  voor contante giften) Voor gewone giften geldt een drempel en een maximum. Voor periodieke giften geldt geen drempel. Aftrekbaar hier zijn schenkingen op basis van een met de stichting Solidariteitsfonds gesloten overeenkomst. Deze overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar. Voor nadere informatie kijkt u op Belastingdienst/aftrekposten en kortingen/zijn goede doelen aftrekbaar?