• Home
  • Uitnodiging Jaarvergadering

Uitnodiging Jaarvergadering

14:30 uur Industrieweg 115 Terborg

WOENSDAG 26 APRIL OM 14:30 UUR
IN VERPLEEG- EN REVALIDATIECENTRUM ANTONIA
INDUSTRIEWEG 115 TERBORG

Inleiding

Jaarlijks legt het Interkerkelijk Solidariteitsfonds in de jaarvergadering verantwoording af voor de resultaten van het afgelopen jaar.

Graag willen wij u in het kort de doelstellingen van het Solidariteitsfonds nog voor het voetlicht brengen.

Het fonds heeft als doel om, naar vermogen, financiële steun te verlenen bij materiële knelpunten in huishoudens, waar de Rijks-en gemeentelijke overheid niet in voorzien. Dit geldt voor inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek die een inkomen hebben op het niveau van een Bijstandsuitkering. De financiële steun wordt alleen gegeven op aanvraag van hulpverleners van maatschappelijke organisaties. Zie hiervoor de website van het Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek.

Het programma.

Het programma bestaat uit twee onderdelen.

In het eerste deel van de vergadering zullen mevr. Silke Westerveld (inkomensbegeleider), de heer Bart Geurink (loopbaanbegeleider) en de heer Muhammed Celik, (bijzondere bijtstand en minimaregelingen)een presentatie houden over Stoer.

Stoer voert in de gemeente Oude IJsselstreek de activiteiten uit van de participatiewet (Bijstand). Een wet die er op gericht is om iedereen in onze gemeente te laten meedoen en van een minimum inkomen te voorzien om hiermede een waardevol bestaan op te bouwen.

Dat geldt ook voor mensen met een beperking.

Onderdelen van deze wet zijn o.a.: Inkomensondersteuning en schuldhulpverlening. Daar liggen ook de raakvlakken met het Solidariteitsfonds.

 

Het tweede deel van de agenda bestaat uit: Verslag indicatiecommissie aanvragen 2022 en de prognose 2023, Het financieel verslag 2022. Het vaststellen bijdrage 2022 en mededelingen en rondvraag.

 

Graag nodigt het bestuur van de stichting Solidariteit u uit voor het bijwonen van deze

jaarvergadering. De eindtijd is 16:30 uur.

In verband met de vergaderfaciliteiten, vragen wij u om ons per mail te laten weten of dat u, en/of een afgevaardigde van uw organisatie op deze middag aanwezig zult zijn en met hoeveel personen u komt. (f.ros@hetnet.nl)

Meer informatie op de website: Solidariteitsfondsoudeijsselstreek.nl.

Met vriendelijke groeten,

Frans Ros, secretaris

  • Locatie: Industrieweg 115, Terborg
  • Datum 26 april 2023