• Home
  • Uitnodiging Jaarvergadering

Uitnodiging Jaarvergadering

14:30 uur Industrieweg 115 Terborg

Aan de intermediairs werkzaam binnen de gemeente Oude IJsselstreek.

 

Silvolde, 4 april 2024

 

Betreft: Uitnodiging jaarvergadering Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek

 

Op maandag 22 april a.s. houdt de Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek haar jaarvergadering. Deze vergadering wordt gehouden in de Kroezenhoek, een vergaderrruimte in woonzorgcentrum en verpleeghuis Antonia, Industrieweg 115, Terborg en begint om 14.30 uur.

 

Doelstelling Solidariteitsfonds

Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek heeft als doel om naar vermogen financiële steun te verlenen bij ernstige materiële knelpunten in huishoudens, waar de lokale- of rijksoverheid niet in voorziet. Helaas is dit steeds meer het geval.
Deze financiële ondersteuning wordt alleen gedaan in overleg en op aanvraag van intermediairs. Dit zijn voor ons maatschappelijke organisaties die in het sociale domein werkzaam zijn. Omdat uw organisatie actief is binnen dit domein en wij u graag willen informeren over onze activiteiten, stellen wij het zeer op prijs als u aan onze uitnodiging gehoor wilt geven.

 

Het programma

Mevrouw Simmes, Coördinator-Budgetconsulent SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek, zal een presentatie geven over de organisatie van SchuldHulpMaatje, het maatjeswerk en de actuele ontwikkelingen. Tevens zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen.
Het tweede deel gaat over de hulpvragen van 2023 en 2024 tot dusver. Verder wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de gelden over deze periode.

In verband met de vergaderfaciliteiten, vragen wij u of u ons z.s.m. per mail wilt laten weten of dat u, of een afgevaardigde van uw organisatie, op deze middag aanwezig kunt/wilt zijn en met hoeveel personen u komt.

 

Wij hopen van harte u deze middag te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van de Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek

Namens deze,

Frans Ros, secretaris.

  • Locatie: Industrieweg 115, Terborg
  • Datum 22 april 2024